هنوز هم بعد از یک سنی، جامعه به خانم های مجرد نگاه خوبی ندارد. به خاطر همین خیلی از خانم ها تصمیم می گیرند در رابطه ای سمی که هیچ شادی ای برایشان به ارمغان نمی آورد بمانند چرا که می ترسند تنها مانده و مورد قضاوت بقیه قرار بگیرند. اما یک سری از خانم ها هم هستند که تصمیم گرفتند تنها و مجرد مانده و وقت شان را صرف خودشان کنند تا اینکه درگیر رابطه ای نامناسب شوند. در ادامه دلایل اینکه چرا خانم های قوی ترجیح می دهند تنها بمانند تا اینکه وقت شان را صرف کسی کنند که لیاقاتشان را ندارد، برایتان عنوان می کنیم.

۱_ یک زن قوی همیشه اولویت است نه گزینه: خانم ها امروز می دانند چطور مجردی وقت صرف کنند و لازم نیست حتما با مردی که لیاقت شان را ندارد در رابطه باشند. چنین زنی می داند که باید برای مرد زندگی اش همیشه یک اولویت باشد نه یک گزینه. او از مردی که فقط زمانی که به چیزی احتیاج دارد با او خوش رفتاری می کند، خوشش نمی آید و مرد زندگی اش باید به او عشق، حمایت و احساسات بدهد.

۲_ یک زن قوی ترجیح می دهد روی پیشرفت خودش تمرکز کند: یک خانم ممکن است تصمیم بگیرد تا برای مدتی مجرد بماند، مخصوصا اگر بخواهد روی خودش و پیشرفتش متمرکز شود. چنین زنی رشد شخصی اش را ارزیابی کرده و موفقیت کاری اش برایش مهم است. بنابراین مدرک گرفتن یا ترفیع شغلی جزو دلایلی است که برخی خانم ها ترجیح می دهند به خاطرشان قید رابطه را بزنند.

۳_ یک زن قوی با مردی که نمی گذارد خودش باشد، نمی ماند:چنین زنی به کسی که او بگوید چطور لباس بپوشد و به خودش رسیدگی کند احتیاج ندارد. هرکس نقایصی دارد و هر کسی که آدم را واقعا بخواهد این نقایص را خواهد پذیرفت.

۴_ یک زن قوی با افراد نامناسب معاشرت نمی کند: یک زن مستقل ترجیح می دهد تنهایی فیلم ببیند و شام بخورد تا با مردی به سینما برود که تنها از روی اجبار همراه او شده نه به خاطر اینکه دلش می خواهد. همین موضوع راجع به مردانی که حس می کند هیچ وجه اشتراکی با آنها ندارد نیز صدق می کند.

۵_ یک زن قوی ترجیح می دهد تنها بخوابد تا کنار یک غریبه بیدار شود: چنین زنی از اینکه تنها بخوابد و تنها بیدار شود نمی هراسد و این برایش بهتر از بیدار شدن کنار کسی است که او را نمی شناسد، آن هم وقتی که حس می کرد به خوبی او را می شناسد.

۶_ یک زن قوی از اشتباه کردن نمی ترسد: او می داند که اشتباه کردن بخشی از زندگی است و هر اشتباهی درسی را در پی خود داشته و به پیشرفت ما کمک می کند. اما هیچ زنی نمی خواهد با مردی باشد که برای عشق و توجه التماس کرده یا با وعده وعیدهای پوچ او را سرکار می گذارد و هیچ وقت عاقل و بالغ نمی شود.

۷_ یک زن قوی نمی گذارد با او مثل یک شی برخورد شود: یک زن مستقل، مردی که فقط ظاهر او را دیده و با او مثل یک شی رفتار می کند را نمی پذیرد. او خواستار مردی است که نه تنها از لحاظ فیزیکی بلکه به لحاظ روحی-روانی نیز با او پیوند برقرار کند.

۸_ یک زن قوی به مردی احتیاج دارد که بتواند راجع به مشکلاتش با او صحبت کند: او به مردی که فقط به ظاهر گوش می دهد اما در اصل بی توجه است احتیاجی ندارد. مردی که برای افکار و عقایدش احترام قائل نیست، همواره سعی می کند نظرش را راجع به درست و غلط تغییر دهد و نمی شود با او گفت و گویی سازنده داشت، مردی نیست که زنی قوی جذب او شود.

۹_ یک زن قوی از گریه کردن نمی ترسد، اما می ترسد که مردی به او آسیب برساند: گریه کردن از قدرت و قوی بودن یک نفر نمی کاهد، اما یک زن قوی هرگز نمی پذیرد که با مردی باشد که لطمه زدن به احساساتش برایش مهم نیست.

۱۰_ یک زن قوی، مرد قوی می خواهد: حتی یک زن قوی هم ضعف های خودش را دارد و وقتی تصمیم می گیرد زندگی اش را با یک نفر شریک شود، آن یک نفر باید درست رفتار کردن با او را بلد باشد. مردی که انقدر شجاع باشد تا او را با تمام کم و کاستی هایش، با تمام نقاط ضعف و قوتش بپذیرد و نه تنها مانع موفقیتش نشده بلکه الهام بخش او باشد، مردی است که می تواند جایگاهی را در کنار این زن از آن خود کند.