کوچینگ | مربیگری سازمانی((افزایش بازدهی شرکت ها با کوچینگ سازمانی))

کوچینگ | مربیگری سازمانی
 • امروزه ، کسب و کارها با تعداد زیادی از چالش های داخلی و خارجی رو به رو هستند . غلبه بر این چالش ها می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست باشد . بسیاری از مسائل خارجی فراتر از کنترل سازمان هستند …
  بلایای طبیعی ، آشفتگی های اقتصاد جهانی و غیره .
  با این وجود چالش های داخلی یک شرکت می تواند فرصت های قابل توجهی برای تحریک و تقویت سازمان ارائه دهد .

  افزایش بازدهی شرکت ها با کوچینگ سازمانی

  سازمان های سالم می دانند که موفقیت آنها با سلامتی کارکنان و عملکرد سازمانی بهینه تحقق می یابد .
  مزایای سازمانی به کارآمدی کارکنان پیشرفته عبارتند از :

  • بهبود کیفیت و بهره وری
  • کاهش غفلت و افزایش مشارکت
  • حوادث و صدمات کمتر
  • استخدام و نگهداری کارکنان با کیفیت بالا
  • کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی .

  کوچینگ (مربیگری) به عنوان یک شکل طبیعی رهبری در دنیای در حال تغییر کار ، تکامل یافته است .

  این یک راه مدیریت ، راهی برای برقراری ارتباط ، یک راه تفکر و شیوه زندگی است . در نتیجه ،کوچینگ (مربیگری) نتایجی فراتر از انتظارات مردم را تولید می کند .
  فشارهای محیط رقابتی چالش های مداوم را در محل کار امروز ایجاد می کند . این همچنین به معنی زمان کمتری برای اختصاص دادن به پیشرفت شغلی کارکنان است .
  مردم هنگامی که احساس حمایت ، قدردانی و ارزش گذاری برای مشارکت خود را انجام می دهند ، بهتر عمل می کنند .
  به طور کلی کوچینگ (مربیگری) سازمانی کمک می کند :

  • تغییر مدیریت موفق
  • یادگیری و پیاده سازی مهارت های جدید
  • تعادل و توسعه زندگی حرفه ای و شخصی خود
  • افزایش عملکرد در سطح جدید
  • کار موثر با مشتریان و همکاران .

  کوچینگ(مربیگری) کار می کند زیرا پتانسیل شخص را آزاد می کند تا بتواند بهترین باشد .

  از طریق مربیگری سازمانی ، یک تجربه یادگیری عمیق ایجاد شده و اقدامات قدرتمندی اتفاق می افتد .

  این امر دسترسی عملی به قدرت پنهان ارتباطات کلامی و غیر کلامی و غیر صوری را برای رسیدن به رضایت بیشتر فراهم می کند .

  کوچینگ (مربیگری) سازمانی چیست؟

  کوچینگ (مربیگری) سازمانی چارچوب مربیگری پویا و جدیدی است که از روش های مربیگری کسب و کار در دهه گذشته تکامل یافته است .

  مربیگری سازمانی یک رویکرد سیستماتیک است تا اطمینان حاصل شود که یک سازمان قادر است مسئولیت های تعریف شده امروزین و آینده خود را تحقق بخشد .

  کوچینگ(مربیگری) سازمانی یک رویکرد جدید مبتنی بر گفتمان است که تفکر کارکنان را در یک سازمان را تغییر می دهد .

  هسته فرآیند مربیگری سازمانی ، کیفیت ویژه گفتگو در تمام سطوح سازمان است .
  در این فرآیند گفتگو به معنی هنر تفکر با هم می باشد که از این امر نتایجی حاصل می شود که هیچ یک از دو طرف نمی توانند به تنهایی به دست آورند .
  کوچینگ (مربیگری) سازمانی به عنوان پاسخی برای سازمان هایی که نیاز به یک چهارچوب جامع برای رشد و توسعه دارند تکامل و توسعه یافته است .

  مربیگری امروز فقط در مورد بهبود وظایف و افراد بهتر نیست ، همه چیز در مورد داشتن یک تیم است که با یک استراتژی هماهنگ شده است و مسئول و پاسخگوی رسیدن به این استراتژی است .
  ایجاد کسب و کار موفق از طریق کوچینگ بر اساس این اصل ضروری است که سازمان ها زمانی تغییر
  می کنند که افراد درون آن تغییر کنند .
  سازمان های موفق سازماندهی محیطی را ایجاد می کنند که در آن کارکنان فرصتی برای موفقیت خود در راستای اهداف طولانی مدت سازمان می گذارند و پس از آن مسئولیت پذیر می شوند .
  تفاوت اصلی بین کوچینگ (مربیگری) کسب و کار و مربیگری سازمانی این است که مربیگری کسب و کار بر اساس اصل مربیگری افراد در سازمان ساخته شده است تا نقش خود را بهتر کنند تا سازمان بتواند محل کسب و کار بهتری باشد .
  مربیگری سازمانی یک رویکرد مربیگری جامع تر است که به صورت عینی کسب و کار را به نمایش
  می گذارد ، سازمان را مانند یک فرد در نظر می گیرد و یک چهارچوب مربیگری برای سازمان را فراهم
  می کند . به عنوان یک نتیجه از اجرای چهارچوب مربیگری سازمانی ، افراد در کسب و کار به نتایج بلند مدت و پایدار سازمانی تمرکز می کنند .
  مربیگری سازمانی متشکل از طیف گسترده ای از روش ها و رویکردها است ، بدون این که به یک رشته مدیریت خاص منحصر باشد ، برای رسیدن به یک راه حل هدف گرا برای کمک به یک سازمان در دست یابی به اهداف خود می باشد .

  در واقع جذابیت آن به عنوان یک چارچوب مدیریت ، انعطاف پذیری آن است تا بهترین تفکر و مفاهیم را از رشته های مدیریت ، روان شناسی ، جامعه شناسی و رفتار سازمانی ادعام کرده تا یک راه حل مبتنی بر مربیگری مناسب برای دست یابی به اهداف برای سازمان ایجاد شود .

  اهداف مربیگری سازمانی ایجاد تغییر و تحولات مثبت و سیستمی در درون سازمان ها می باشد .

  از این نوع مربیگری اغلب برای کمک به سازمان ها برای دست یابی به اهداف استراتژیک ، افزایش توانایی رهبری و ایجاد تغییر فرهنگ سازمانی استفاده می شود .

  اصول مربیگری سازمانی

  چارچوب مربیگری سازمانی مبتنی بر چهار اصل کلیدی و نتیج حاصل شده از کوچینگ (مربیگری) ساخته شده است :

  • ۱- سازمان دارای یک چشم انداز و استراتژی توسعه یافته است که توسط ذینفعان کلیدی ایجاد شده و به همه افراد داخل سازمان مرتبط است .
  • ۲- سازمان بهبود بهره وری عملیاتی کارکنان و کسب و کار خود را از طریق برنامه ریزی عملیاتی هدفمند با هر بخش از کسب و کار مطابق با استراتژی سازمان ارائه می دهد .
  • ۳- سازمان دارای معیارهای عملکرد قابل سنجش برای هر شخص از بالا به پایین هست .
  • ۴- سازمان چارچوبی پاسخگو و قابل اجرا را فراهم می نماید که همه را برای برای موفقیت در کسب و کار با راهبردهای مشخص و عملیاتی و شاخص های عملکرد کلیدی که به طور مرتب در چارچوب همکاری و چارچوب ارتباطی که هر صاحب نظر در سازمان را در بر می گیرد ، روند کسب و کار را نظارت می کند .

  کوچینگ سازمانی چه مزایایی را نسبت به روش های مشاوره سنتی ارائه می دهد؟

  کوچینگ (مربیگری) سازمانی ثابت کرده است که موثرترین روش برای سازمان ها (به ویژه شرکت های فناوری گرا ) است که نیاز به چارچوب یکپارچه برای رشد و تغییر دارند .
  استحکام مربیگری سازمان عمدتاً بر انعطاف پذیری آن به عنوان چارچوب مدیریت استوار است .

  مربیگری سازمانی بیش از بهبود فرآیندها ، کاهش هزینه ها و بهینه سازی ساختارها است .

  این نیز در مورد ایجاد ثبات در افراد و ایجاد تیم هایی است که با یک استراتژی مشخص هماهنگ شده اند و شخصاً به اجرای این استراتژی متعهد هستند .

  شناسایی پتانسیل های موجود : امروز چه می توانیم انجام بدهیم ؟
  شناسایی نیازهای آینده : چالش هایی که فردا ، ما با آن مواجه خواهیم بود؟
  فرصت ها ، خطرات و عواقب ناشی از آن چیست ؟

  مربیگری سازمانی در چه مواردی مورد نیاز است ؟

  • بهبود کیفیت و کارآیی فرآیند های کسب و کار و تصمیم گیری با توجه به دیدگاه تجاری .
  • تضمین مناسب از منابع انسانی در تعادل با توسعه اجتماعی در دنیای تکنولوژیک .
  • تقویت همکاری متقابل عملکردی از طریق رابط های عملکردی ، جهت گیری فرآیند (افقی) و ادغام مسئولیت های نتیجه و فرآیند .
  • تسهیل یادگیری دائمی ، مدیریت دانش سیستماتیک و نوآوری ضروری .
  • ظرفیت های سازگار با نیازهای فعلی و آینده از لحاظ قدرت و مهارت های پرسنل در واحدهای سازمانی و فردی .
  • تمرکز سازمان بر مهارت های اصلی و جداسازی مسئولیت ها و وظایف .
  • فراهم ساختن یک ساختار سلسله مراتبی مناسب ، تعداد قابل قبولی از رابطه ها و جمع آوری صلاحیت ها در ساختار سازمانی .
  • توسعه بیشتر مهارت های انعطاف پذیر و سرعت واکنش به نیازهای متغیر (سرعت سازگاری) .
  • تضمین توسعه سازمانی در هماهنگی و انطباق با الزامات .

  تاثیرات کوچینگ (مربیگری) سازمانی

  مزایای بالقوه یک فرهنگ مربیگری بسیار زیاد است . همه کارکنان می توانند توان بالقوه و عملکرد خود را به حداکثر برسانند ، در حالی که مهارت های مربیگری خود را برای کمک به دیگران تقویت می کنند .

  فرهنگ کوچینگ (مربیگری) یک پناهگاه امن برای دریافت بازخورد و بازتاب دادن راه هایی برای ایجاد تغییرات مثبت بیشتر ایجاد می کند .

  درگیری های بین فردی به راحتی می تواند حل و فصل شود و یا به هیچ وجه به دلیل ارتباط دائمی و باز بین همه کارکنان رخ نمی دهد .
  هر کس احتمال دارد اعتماد بیشتری به تیم مدیریت داشته باشد و توسعه تیم در تمام سطوح ممکن است افزایش یابد .
  فرهنگ مربیگری ، رفتار و نگرش های مورد استفاده در کار برای دست یابی به نتایج کسب و کار مطلوب را تنظیم می کند . مربیگری رسمی و سایر رفتارهای مربیگری در همه سطوح سازمان از کارگران تا مدیران ارشد استفاده می شود .
  از طریق یک فرهنگ مربیگری ، مشارکت کارکنان اغلب افزایش می یابد . کارکنان شاد و درگیر به این معنی هستند که مشتریان خوشحال هستند که نتیجه موفقیت مالی ، شرکت می باشد .
  کارکنان بیشتر تمایل دارند که بیشتر با شرکت خود باقی بمانند و جذب استعداد های خارجی برای پیوستن به شرکت راحت تر است .
  مدیران ارزش و موقعیت خود را در شرکت می بینند و مایل به آموزش اعضای آینده کار برای دست یابی به کارایی بالا هستند .
  مدیران ارشد باید به این نکته پی ببرند که مربیگری ، فداکاری ، زمان و تعهد در تمام سطوح سازمان را تضمین می کند .

  هر سازمان باید اندازه ، ساختار و فرهنگ موجود خود را به عنوان نقطه شروع از آن برای درک تعهد مالی و پاداش های مربوط به ایجاد یک مربیگری فرهنگ ارزیابی کند .

  واضح است که بازده سرمایه گذاری در فرهنگ مربیگری ، تعامل ، بهره وری ، درآمد و سایر اقدامات تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد .

  راه اندازی یک سفر برای ایجاد مربیگری فقط این است که یک سفر ممکن است چندین سال برای دست یابی نیازمند زمان باشد ، ارزش زیادی برای سفر با موفقیت های زیادی در طول مسیر دارد .
  موفقیت رهبران امروز باید با اندازه گیری چگونگی برخورد با دیگران و توسعه آنها و همچنین پاسخگویی به آنها برای کمک به عملکرد سازمانی و تحرک پایدار برای شرکت هایشان سنجیده شود .
  سازمان هایی که فرهنگ مربیگری را در برمی گیرند ، سالیان سال است که بازده سرمایه گذاری خود را جشن می گیرند .

  بر اساس نتایج حاصل از یک تحقیق ، سازمان هایی که مدیران را به طور موثری برای مربیگری آماده

  می کنند ، ۱۳۰ درصد احتمال بیشتری برای کسب نتایج بهتر کسب و کار و ۳۹ درصد کارکنان قوی تر از طریق تعامل ، بهره وری و خدمات مشتری هستند .

  علاوه بر این ، سازمان هایی که رهبران ارشد بسیار مکرراً تلاش می کنند تا دیگران را تربیت کنند ، نتایج کسب و کار ۲۱ درصد بالاتر است.
  در یک زمینه کاری ، کوچینگ در مورد بهبود ظرفیت های انسانی برای ارائه نتایج عالی سازمانی است . قدرت فرهنگ مربیگری در یک سازمان می تواند پیشرفت هایی را در موارد ذیل ارائه کند :

  • توسعه مهارت در تمام سطوح
  • مشارکت همه کارکنان
  • حفظ کارکنان در تمام سطوح
  • افزایش عملکرد کسب و کار .

  فرهنگ مربیگری سه عامل کلیدی را در دستیابی به نتایج کسب و کار مثبت را تحت تاثیر قرار می دهد :

  • استراتژی قوی و هماهنگ
  • عملکرد بهینه مردم
  • مدیریت دانش.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  images

  اولین جلسه مشاوره

   

  قیمت اصلی جلسه مشاوره 249,000 تومان

  قیمت اولین جلسه مشاوره 179,000 تومان

  روز
  ساعت
  دقیقه
  ثانیه
  اگر در رابطه ات دچار مشکل شده ای و نمی دانی چطور باید آن را به ازدواج ختم کنی یا این که چطور تکلیفت را مشخص کنی یا رابطه را بهبود ببخشی می توانی از مشاوره شیک اندیش استفاده کنید.

  هیچ نظری وجود ندارد

  پیمایش به بالا