پریود مردانه!ایا مرد ها هم‌ عادت ماهانه یا پریود دارند؟

پریود مردانه
 • پریود مردانه

  پریود مردانه یا همان خونریزی مردانه، موضوعی است که برای بسیاری از مردان ناآشناست. با این حال، پریود مردانه یک موضوع پزشکی واقعی است که می‌تواند برای برخی از مردان مشکل ایجاد کند.

  پریود مردانه به معنی خونریزی از قسمتی از بدن مرد است که مشابه دوران پریود زنانه است. این پدیده معمولاً در مردانی رخ می‌دهد که هورمون‌های زنانه در بدنشان بیشتر از حد معمول است. این موضوع می‌تواند به علت توانایی بدن مرد در تولید هورمون‌های زنانه، داروهای خاص، فشار روحی و شرایط پزشکی خاصی مانند پلی‌سیستیک، تومورهای مغزی، کیست تخمدان و … رخ دهد.

  علائم پریود مردانه شامل خونریزی از قسمتی از بدن مانند بینی، دهان، مقعد، قدرت زیاد یا کمی خونریزی، درد شدید در قسمت تحتانی شکم یا ناحیه تناسلی، درد در سینه، تغییرات در مزاج و افسردگی هستند.

  در صورتی که شما به علائم پریود مردانه دچار شده‌اید، بهتر است به پزشک مراجعه کنید تا علت این پدیده را تشخیص دهد و درمان مناسب را تجویز کند. این درمان ممکن است شامل تغییرات در رژیم غذایی، داروهای هورمونی، کاهش فشار روحی و حتی جراحی باشد.

  در کل، پریود مردانه یک موضوع پزشکی جدی است که نیازمند توجه ویژه به سلامتی شماست. لذا در صورت بروز علائمی مشابه به پزشک خود مراجعه کنید و بهترین راه‌حل را برای درمان آن پیشنهاد بگیرید.

  مردها هم عادت ماهیانه  دارند

   

  اگر به موضوع قاعدهگی  بعنوان دوره تغ رات شدیدهورمون ی نگاهکنیم جواب مثبت است و مردها هم دوره قاعدگی  ماهانه میشوند.

   

  دورهای  که در زنان به نام دوره ماهیانه یا قاعدگ ی شناخته میشود دورهتخریب و بازساز ی دیواره رحم و آماده شدن آن برای تخمکگذار یبعدیست  اما  به این دلیل ساده که مردان رحم ندارند بنابراین آنچهدررحم زنان رخ میدهد در مردان رخ نمیدهد.

   

  در نتیجه دردها ی ناحیه شکم که از جمله عوارض پیش از قاعدگی  درزنان است و بصورت ماهیانه هم تکرار میشوند در مردان وجود ندارد. اماآثار تغ رات هورمون ی در زنان منحصر به رحم نیست و خلقیات آنها رانیز تحت تاثیر قرار میدهد. ازاین جنبه مردان و زنان شبیهند .

   

  عارضه بدخلقی مردانه یاIrritable Male Syndrome  که به اختصار بهنام IMS شناخته م یشود  همان چیز یست که  م یتوان به آن پریودمردانه گفت. شناخته شدهترین اثر این عارضه حساسیت بیش از حد بهمحرکهای بیرون ی و عصبانیت زیاد است .

   

  تحقیقات اولیه درباره تغ رات هورمون ی در مردان که منجر به تغ رخلقیات آنها م یشود در سال ۱۹۷۲ و با انتشار مقالهای از رامی وگلدشتاین محققان دانشگاه جورج تاون آغاز شد .

   

  رامی  و گلدشتاین پس از ۱۶ سال تحقیق نشان دادند تغ راتهورمونی  در مردان در دورههای ۴ تا ۶ هفتهای رخ م یدهند و در جریانآن روحیات مردان میتواند از بانشاط تا غمگین و تهاجم ی تغ ر پیداکند. سه سال بعد یک گزارش تحق یقی جدید از محققان دانشگاه

  استنفورد نشان داد کاهش یا افزایش تستوسترون خون م یتواند  منجر بهتغ رات قابل توجه در روحیات فردی مردان شود.

   

  اما عارضه بدخلقی مردانه در سال ۲۰۰۱ توسط جرالد لینکلن محققاسکاتلندی معرف ی شد. گزارش لینکلن نشان داد او با آزمایش میش هامتوجه شده بود که در پایان فصل جفتگیر ی وقتی ماههای پا ز وزمستان فرا م یرسند میزان تستوسترون خون میشهای نر کاهشمییابد  و این کاه ش هورمونی  منجر به بروز رفتارهای تهاجمی در آنهامیشود.

   

  آزمایشهای  مشابه در مورد رابطه کاهش تستوسترون و بروزرفتارهای تهاجم ی در پستانداران دیگر نظیر فیل آهو و گوزن نیز نشان دادانواع نر این جانوران در مقابل تغ رات هورمونی  دچار حساسیت بیش ازحد میشوند.

   

  نکته قابل توجه درباره انسانها  این است که  تغ رات هورمونی  درمردان تنها ناش ی از کاهش تستوسترون نیست بلکه همزمان با آنافزایش کورتیزول و کاهش سروتونین به بروز عارضه بدخلق ی مردانهمیانجامد. مهمتر این است که این عارضه در مردان میتواند به جای بروزماهیانه  بطور روزانه رخ دهد  .

  چه کسانی در معرض این عارضه هستند؟   پنج سال پیش  از معرف ی عارضه بدخلقی مردانه محققان موسسهفنآور ی ماساچوست MIT در یک گزارش علمی نوشته بودند که زنان ومردانی که غذاهای مملو از پروتئ ین و بدون الیاف گیاهی م یخورند  درمعرض کاهش سروتونین قرار میگیرند  سروتونین مهمترین ناقل عصب یدر مغز است و وج ود مقدار کاف ی آن باعث احساس نشاط در انسانمیشود.

   

  غذاهای چرب و وعدههای غذایی  فاقد سبزیجات میزان سروتونینخون را کاهش میدهد. ۹۰درصدسروتونین موجود در بدن انسان درسلولهای کولچینسکی رودهها قرار گرفته و ترشح همین ماده است کهحرکات رودهها را تنظیم م یکند.

   

  در مردان  همبستر ی باعث ترشح بیشتر سروتونین م یشود.

  خواب  کم و نامنظم نیز  یک ی از عوامل ایجاد عارضه بدخلقی مردانهمحسوب میشود و قادر است این عارضه را بطور روزانه ایجاد کند  .

   

  گزارش لینکلن و  تحقیقات  جد دایموند نشان داد مردان ی که از شیوهتغذیه مملو از پروتئ ین و کم سبز ی استفاده میکنند در صف مقدم کسان یهستند که مبتلا به عارضه بدخلق ی مردانه میشوند. علاوه بر اینگزارشهای جدید نشان دادهاند

   

  مردانی  که با مشکلات مالی  و شغل ی روبرو هستند، آنهایی  که بهکار ی که انجام م یدهند بیعلاقه هستند، آنهای ی که الکل زیاد مینوشند و بلاخره مردان ی که شکر زیاد م یخورند از جمله کسانی  هستند که مبتلابه این عارضه خواهندشد .

   

  عارضه  بدخلقی مردانه را چگونه م یتوان کاهش داد؟

  مهمترین  قدم تنظیم قند خون است . کاهش  مصرف شکر صنعتیبخصوص قبل از ناهار و خوردن صبحانه کامل یکی از راههای کاهش اینعارضه است. نوشیدن الکل زیاد تعادل قند خون را بهم م یزند.

  فعالیتهای فیزیکی مستمر نظیر ورزش روزانه به تنظیم هورمون ی بدنکمک میکند. مصرف مکملهای ویتامینی نظیر ب۶ و منیزیوم، و البتهکلسیم از رخ دادن این عارضه را کاهش میدهد.

  افزایش مصرف میوه و سبزیجات  همراه با تنقلات ی نظیر پسته و گردوبه کم شدن این عارضه م یانجامد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  images

  اولین جلسه مشاوره

   

  قیمت اصلی جلسه مشاوره 249,000 تومان

  قیمت اولین جلسه مشاوره 179,000 تومان

  روز
  ساعت
  دقیقه
  ثانیه
  اگر در رابطه ات دچار مشکل شده ای و نمی دانی چطور باید آن را به ازدواج ختم کنی یا این که چطور تکلیفت را مشخص کنی یا رابطه را بهبود ببخشی می توانی از مشاوره شیک اندیش استفاده کنید.

  هیچ نظری وجود ندارد

  پیمایش به بالا