مطالعات زیادی بر روی این موضوع متمرکز شده و سعی کرده اند متوجه شوند که چه چیزی روی جذب شدن افراد به یکدیگر تاثیر گذاشته و یا آیا این مسئله قابل تغییر است یا خیر. در ادامه ۹ موردی که از جذابیت افراد می کاهند را به شما معرفی خواهیم کرد.

۱_ کمبود خواب: آیا می دانید یکی از تاثیرات کمبود خواب، خستگی است؟ شاید شگفت زده شوید از اینکه این مسئله می تواند روی جذابیت تان تاثیر بگذارد. در مطالعه ای در سال ۲۰۱۰، محققین از دو دسته از افراد عکسبرداری کردند: کسانی که ۸ ساعت خواب شبانه داشتند و کسانی که ۳۱ ساعت نخوابیده بودند. از شرکت کنندگان دیگر خواسته شد تا در زمینه ی مسائل مختلف به این افراد امتیازدهی کنند و نتیجه این شد که کسانی کمتر خوابیده بودند بنظر بیمار، غمگین و کم تر جذاب می رسیدند.

۲_ رفتار بد: حرف از جذابیت که باشد آدم ها بیشتر به کسانی که خوش برخورد و مهربان هستند جذب می شوند تا کسانی که رفتار نامناسب دارند. در مطالعه ای که در سال ۲۰۱۴ در چین انجام شد، به شرکت کنندگان عکس هایی از زنان و مردانی که با نگاهی خنثی به دوربین نگاه کرده بودند نشان داده شد. زیر بعضی عکس ها صفت هایی مثل مهربان، قابل اعتماد، موذی و دروغگو نوشته شده بود و زیر یک سری عکس ها هیچ چیزی نبود. نتیجه این شد که به لحاظ جذابیت، شرکت کنندگان عکس هایی که صفت های مثبت زیرشان نوشته شده بود را انتخاب کردند.

۳_ دست به سینه بودن: به حالت های مختلف ایستادن می تواند وجهه ی مختلفی از ما به نمایش بگذارد. شده تا به حال صاف بایستید و احساس اعتماد به نفس بیشتری بکنید؟ در سال ۲۰۱۶، محققین در برنامه های دوست یابی برای یک سری از زنان و مردان پروفایل درست کردند. در اولین برنامه از مردان و زنان، در حالت دست به سینه عکسبرداری شد و در برنامه های دیگر دست هایشان باز بود، انگار که سعی داشتند چیزی را بگیرند. نتیجه نشان داد که عکس های برنامه ی دوم، بازخورد بیشتری از عکس های برنامه ی اول دریافت کردند.

۴_ بالا بودن سطح کورتیزول (هورمون استرس): در مطالعه ای که در سال ۲۰۱۳ انجام شد، از یک سری از مردان خواسته شد تا براساس جذابیت به یک سری از خانم ها امتیازدهی کنند. در نظر آن ها زنانی که سطح استرس شان بالاتر بود از دیگر زنان از جذابیت کم تری برخوردار بودند. محققین بر این باور هستند که سطح کورتیزول پایین نشان دهنده ی سلامتی و باروری است، یعنی ویژگی هایی که موجب جذابیت شریک زندگی می شوند.

۵_ خوشحالی یا اعتماد به نفس بیش از حد: آیا شادی یا اعتماد به نفس هم می توانند صفاتی منفی باشند؟ در مطالعه ی سال ۲۰۱۱ که بر روی بیش از هزار نفر انجام شد، محققین به افراد عکس هایی از جنس مخالف شان نشان داده و از آنها خواستند تا براساس جذابیت به این افراد امتیازدهی کنند. با اینکه خوش بینی و شادی ۲ ویژگی جذاب است، اما زنان بیشتر مردانی را ترجیح می دهند که زیادی خوشحال بنظر نمی رسند، چرا که زیادی خوشحال بودن برایشان نشانه ی کوته نظری و خودبینی است و مردان هم زنانی که بیش از حد با اعتماد به نفس می رسند را ترجیح نمی دهند چرا که این برایشان به معنای غرور است.

۶_ نداشتن حس شوخ طبعی: در مطالعه ی سال ۲۰۰۹، مردان و زنانی که ازشان خواسته شده بود شوخ طبعی از خودشان نشان دهند بنظر شرکت کنندگان جذاب تر می رسیدند.

۷_ تنبلی: محققین از دانشجویان در یک بازه ی ۶ هفته ای خواستند که براساس معیارهای مختلفی از جمله تنبلی، در اول و آخر دوره به یکدیگر امتیازدهی کنند. آنالیز نتایج مشخص کرد که کسانی که در ابتدای  ترم جذاب امتیازدهی شده بودند  درکارهای گروهی شرکت نکرده و تکالیف شان را دیر تحویل می دادند و از همین رو در انتهای ترم نمره ی جذابیت شان را از دست داده بودند.

۸_ رایحه ای که خیلی شبیه یا خیلی متفاوت است: در مطالعات مختلف، برآورد شد که افراد به کسانی که رایحه شان خیلی شبیه به خودشان بوده یا خیلی با خودشان فرق داشته باشد جذب نمی شوند.

۹_ عدم صداقت: آیا وسوسه شده اید که در مورد سن یا درآمدتان به منظور جذب افراد دروغ بگویید؟ بهتر است که دست بردارید. مطالعات نشان داده اند که عدم صداقت، حتی در مورد مسائل کوچک، به شدت روی جذابیت اثر می گذارد. در مطالعه ی سال ۲۰۰۶، شرکت کنندگان اطلاعاتی را در مورد زنان و مردان دیگر می خواندند. این اطلاعات مردان و زنان را به ۲ گروه تقسیم می کرد: عاقل، احمق، مستقل، بدون استقلال، راستگو و دروغگو. پس از آن از شرکت کنندگان خواسته شد تا به این افراد براساس سطح جذابیت شان رتبه دهی کنند. نتایج مشخص کردند که افراد دروغگو به انتهای لیست جذابیت رانده شده بودند.