آیا تمایل ما برای دوست داشته شدن از سوی دیگران، منجر به احساس طرد شدگی خواهد شد؟

آیا تمایل ما برای دوست داشته شدن از سوی دیگران، منجر به احساس طرد شدگی خواهد شد؟

اعتراف کنید هنگامی‌که دیگران تصور خوبی از شما دارند، شما نیز احساس خوبی دارید. حتی شاید اگر فردی غریبه به شما بگوید که لباس‌های تان خوب است، احساس خوبی پیدا می‌کنید و در تمام طول روز احساس خوشحالی خواهید کرد.

همه ما به دوست داشته شدن توسط افراد غریبه و یا افرادی که به آن‌ها علاقه مندیم، تمایل داریم. این موضوع می‌تواند به شما احساس ارزشمند بودن را منتقل نماید و اعتیاد آور نیز هست؛ اما هنگامی‌که خوب و خواستنی بودن شما توسط دیگران تایید نمی‌شود، ممکن است احساس کمبود و یا ناامنی کنید. در حالی که خواستن دوست داشته شدن توسط دیگران، به خودی خود بد نیست.

انسان‌ها به صورت غریزی خواستار دوست داشته شدن هستنداین موضوع در طبیعت انسان‌ها است که به دنبال تایید شدن از سوی دیگران هستند. در دوران باستان، انسان‌ها برای بقا نیازمند مورد پذیرش قرار گرفتن بودند. در واقع انسان‌ها همان حیوانات اجتماعی هستند که برای شکل دادن جوامع و بقا، نیازمند داشتن پیوند با دیگران هستند. اگر دیگران دوست مان نداشته باشند، ترک خواهیم شد.

نوزادان تازه متولد شده  و زیبا، توسط بزرگسالان دوست داشته می‌شوندنوزادان با داشتن سری گرد، پیشانی بزرگ، چشمانی درشت، لپ‌هایی چاق و بدنی گرد، بسیار خواستنی هستند و بدون توجه و مراقبت بزرگسالان، نمی‌توانند زنده بمانند. این موضوعی حیاتی است که بزرگسالان نوزادان را دوست داشته باشند، به آن‌ها توجه کنند و انرژی خود را صرف آن‌ها نمایند.

همیشه دیگران تشخیص می‌دهنداز زمان کودکی در خانه و مدرسه، ما  در حال دریافت نظرات و تشخیص‌های دیگران از بیرون بوده ایم. به طور مثال، نمره را از معلم می‌گرفتید و اگر  چیزی را می‌خواستید، باید دریافت، آن را پدرو مادرتان تایید می‌کردند. همه ما یاد گرفته ایم که برای به دست آوردن خواسته‌های خود باید انتظارات دیگران را برآورده نماییم. به طور مثال شاید شما در کلاس هنر برای به دست آوردن نمره بالاتر، باید مربی تان را با دقت بیش تر تحت تاثیر قرار می‌دادید. در نتیجه با بهتر کردن حس معلم نسبت به خودتان، نمره بیش تری دریافت می‌کردید.

در دوران بزرگسالی نیز هیچ تفاوتی وجود ندارد و شما ناچار هستید، برای به دست آوردن نظر موافق رییس تان، کارهایی مطابق با نظر او را انجام دهید. شاید هم حتی برای تحت تاثیر قرار دادن شریک تان در روز قرارملاقات ، کارهایی را انجام دهید که اصلا به انجام دادن آن‌ها هیچ علاقه ای ندارید.

فیسبوک و اینستاگرام نیز وضعیت را بدتر کرده اند و هر روز افراد بسیاری عکس‌هایی را از زندگی روزانه خود به اشتراک می‌گذارند تا تنها با گرفتن لایک بیش تر، احساس بهتری داشته باشند.

برای رسیدن به خواسته‌های مان باید حتما توسط دیگران دوست داشته شویمهنگامی‌که بر روی  نحوه تصور دیگران از خودمان بیش از حد تمرکز می‌کنیم، مانند این است که در تمام طول مدت یک نور افکن بر روی ما انداخته شده است. در نتیجه مردم شما را دیده و علاقه مند می‌شوند و این موضوع منجر به بهتر شدن احساسات شما خواهد شد. شما نیز برای به دست آوردن توجه بیش تر از سوی دیگران، کارهای بیش تری را انجام می‌دهید. تا به این مرحله همه چیز مثبت است، تا زمانی که فعالیت‌های شما با انتقاد دیگران مواجه شود. در این موقعیت شرایط وخیم خواهد شد؛ زیرا شما احساس پذیرشی را که از دیگران می‌گرفتید، از دست داده اید.

اما واقعیت فقط، ادراک ما می‌باشد. انسان‌ها در واقع موجوداتی خودخواه هستند که تنها خودشان را می‌بینند و می‌خواهند که دیگران بر روی آن‌ها تمرکز نمایند. البته خوشحال کردن دیگران می‌تواند به خودمان هم احساس خوبی بدهد. این موضوع مانند یک توهم بصری برای ضمیر ناخودآگاه انسان‌ها می‌باشد.


تمایل افراد برای دوست داشته شدن هیچ گاه پایانی ندارداز آن جایی که ما هیچ گاه نمی‌توانیم خواسته‌ها و انتظارات دیگران را به صورت کامل برآورده کنیم، به همین دلیل برای داشتن احساس خوب ناشی از تایید شدن توسط دیگران،  یک روز بسیار خسته  و درمانده خواهیم شد.

تصویر ایده آل همیشه در حال تغییر استبه طور مثال در خصوص وزن و اندام ایده آل، نظرات مرتبا در حال تغییر است. در ابتدا گفته شد که داشتن بدنی با حالت کمی‌چاق، می‌تواند قابل قبول باشد. سپس گفتند تنها افراد بسیار لاغر، ایده آل هستند. در این اواخر نیز گفته شده بود، مردانی با بدن‌های بسیار چاق، نسبت به دیگر افراد بیش تر مورد توجه قرار می‌گیرند؛ اما باز هم این نظر سریعا تغییر کرد  و در مقاله ای که بر روی ۱۰۰ زن تحقیق کرده بود، نشان داده شد که حدود ۵۰ درصد از زنان هیچ مرد چاقی را مورد توجه قرار نمی‌دهند و تنها ۱۵ درصد از  زنان با مردان بسیار چاق، قرار ملاقات می‌گذارند.

انتظارات دیگران از شما می‌تواند اشتباه باشدبیش تر مردم انتظارات خود را از دیگران براساس هنجارهای اجتماعی قرار می‌دهند؛ در حالی که هنجارها توسط مردم عادی ایجاد می‌شود که براساس قانون ۸۰/۲۰، ۸۰ درصد از آن‌ها افرادی عادی هستند.

به این موضوع هر روز و هر زمان که از خواب بیدار می‌شوید تا وقتی که دوباره به رخت خواب بروید، فکر کنید که واقعا چه حقایقی را باور دارید؟ تعریف‌های دیگران از شما نشان دهنده بهترین حالت‌های شما هستند و یا انتقادهای دیگران از شما واقعا همان مواری هستند که منجر به احساس عدم امنیت در شما می‌شوند و آیا باید تمام این انتقاد‌ها پذیرفته شوند؟ هنگامی‌که نظرات اشتباه دیگران را جذب می‌کنید، یعنی اعتماد به نفس  و خود باوری تان را تخریب کرده اید  و هنگامی‌که تمامی‌تعریف‌های دیگران را می‌پذیرید یعنی انسانی کامل هستید و در نتیجه برای رشد بیش تر، هیچ تلاشی را نخواهید کرد. با پذیرفتن تمامی‌انتقادهای دیگران نیز، به احساس خوشبختی و خود باوری تان آسیب وارد کرده اید.

تمایلات دیگران با تمایلات شما یکی نیستاگر همواره در طول زندگی تان برای خوشحال کردن دیگران و به دست آوردن نظر مثبت آن‌ها تلاش کنید، یعنی هرگز خودتان احساس شادی را تجربه نکرده اید.  در واقع شما برای داشتن احساس ارزشمند بودن در زندگی،‌ به دیگران وابسته هستید و هنگامی‌که اهداف شخصی خود را مرور می‌کنید، گیج خواهید  شد و زمانی که هیچ کسی شما را مورد قضاوت قرار نمی‌دهد، هدف زندگی خودتان را گم خواهید کرد.

تنها کسی که می‌تواند شما را خوشحال کند، خودتان هستیدتایید دیگران را سوخت و خودتان را ماشین تصور کنید. هنگامی‌که سوخت تمام می‌شود، ‌شما هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید و این نشان دهنده یک ذهنیت ناسالم است.

در واقع ما انسان هستیم و خودمان می‌توانیم سوخت مان را ایجاد کنیم. احساس خوب شما بستگی به این موضوع دارد که چه قدر خودتان را دوست دارید. هنگامی‌که کارهای مورد علاقه خودتان را انجام می‌دهید، می‌بینید که تصور شما از خودتان  تغییر بسیار بزرگی کرده است. به طور مثال  اگر تعریف کردن‌های دیگران احساس خوبی به شما می‌دهد، رو به رو آینه قرار بگیرید و خودتان این کار را انجام دهید و هر آن چیزی را که دوست دارید دیگران به شما بگویند، خودتان بگویید.

اگرچه انجام دادن تاییدهای درونی توسط خودتان نیاز به تمرین دارد؛ اما ارزش تلاش کردن را نیز خواهد داشت و برای انجام دادن این کار باید ذهن تان را تمرین دهید. به جای این که منتظر دیگران باشید، خودتان هر روز دست به کار شوید و با بررسی مراحلی که در این مقاله ارائه شده است دستاوردهای خود را شناسایی و خودتان را توانمند سازید. منتظر دیگران نباشید تا از شما تعریف کنند، هر روز خودتان این کار را انجام دهید.

البته توجه داشته باشید که از زمان آغاز تمرکز بر روی خودتان و انجام کارهایی که تنها منجر به خوشحالی خودتان می‌شود، با انتقادهای دیگران مواجه خواهید شد و مورد قضاوت آن‌ها قرار می‌گیرید؛ زیرا در این زمان شما از انجام دادن کارهایی که منجر به خوشحالی دیگران می‌شود، دست کشیده اید.

در مورد قضاوت‌ها و نظرات نا به جای  دیگران، حالت انتقادی داشته باشید؛ زیرا نظرات آن‌ها همیشه درست نیست. بیایید از دادن نظرات  شخصی و متعصبانه بپرهیزیم؛ اما در مقابل نظرات مفیدی که می‌تواند برای پیشرفت ما مفید باشد، فروتن باشیم.

این را هم به یاد داشته باشید که این کار ارزش انجام شدن در هر روز را دارد و اگرچه خوشحال بودن بدون وابستگی به دیگران در ابتدا کمی‌زمان بر می‌باشد؛ اما در همان آغاز این کار احساس خوشحالی بیش تری خواهید داشت.

images

اولین جلسه مشاوره

 

قیمت اصلی جلسه مشاوره 249,000 تومان

قیمت اولین جلسه مشاوره 179,000 تومان

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
اگر در رابطه ات دچار مشکل شده ای و نمی دانی چطور باید آن را به ازدواج ختم کنی یا این که چطور تکلیفت را مشخص کنی یا رابطه را بهبود ببخشی می توانی از مشاوره شیک اندیش استفاده کنید.

هیچ نظری وجود ندارد

پیمایش به بالا