شیک اندیش » تربیت فرزند نابغه » اعتراض و مقاومت کودکان نسبت به والدین ومحیط⭐

اعتراض و مقاومت کودکان نسبت به والدین ومحیط

اعتراض و مقاومت کودکان نسبت به والدین و محیط امری طبیعی و نکاتی درباره آن در این متن بررسی خواهد شد. کودک: ذاتاً غیرساختاری است و به طور معمول شخصیت در حال تشکیل است. بنابراین، اعتراض و مقاومت نسبت به والدین و محیط می‌تواند جزو رفتارهای معمول کودک باشد. اما در هر صورت، این موضوع می‌تواند مشکلاتی برای کودک، والدین، و محیط خانه و مدرسه ایجاد کند.

والدین: والدین معتمدین اولیه کودک هستند و رابطه آنها با کودکانشان بسیار مهم است. والدین به دلیل نداردن تجربیات کفایت برای تعامل با کودکانشان، می‌توانند نتوانند صحیح و مناسب با رفتارهای اعتراضی کودکانشان برخورد کنند. همچنین، اگر والدین در رفتارشان تضعیف باشند و در مورد اعتراض و مقاومت کودکانشان احساس خشم کنند، می‌توانند مشکلات بیشتری برای کودکانشان ایجاد کنند.

موقعیت و محیط: موقعیت و محیطی که کودک در آن زندگی می‌کند نیز می‌تواند تأثیر زیادی بر رفتار کودک داشته باشد. محیط خانه و مدرسه، دو محیط اصلی برای کودکان هستند. میزان استحکام و حمایت در این محیط‌ها می‌تواند برای کودکان نقش مهمی داشته باشد. مثلاً، یک محیط خانوادگی با انضباط ضعیف ممکن است اعتراض کودک را بیشتر کند و یا مدرسه‌ای که به خود مسئولیت شخصیتی کودکان نمی‌دهد، ممکن است احساس مقاومت در برخی از کودکان به وجود آید.

عوامل دیگر: هنگامی که کودک در یک مجموعه خاص قرار می‌گیرد (مثلاً مدرسه، گروه همسالان، خانواده جدید و غیره)، می‌تواند اعتراض و مقاومت نسبت به آن مجموعه نشان دهد. موفقیت یک کودک در تطبیق با محیط خود و نشان دادن آنچه که در آن محیط مطلوب است، می‌تواند این اعتراض و مقاومت را کاهش دهد.

کلید حل: هیجانات کودکان می‌تواند از طریق موج دادن، گریه کردن یا خشونت بیان شود. در اکثر موارد، این موقعیت‌ها به طور مؤثر رفتارهای اعتراضی را کاهش می‌دهد. اما اگر کودک موظف به انجام تعهداتی چون تصویب نشده یا یک کودک اجباری است، می‌تواند در این شرایط و با ایجاد رفتار اعتراضی خود را بیان کند.

در نتیجه، اعتراض و مقاومت کودکان امری اجتناب‌ناپذیر است، اما والدین و محیط روش مناسبی برای مدیریت و کاهش آن می‌توانند پیدا کنند. علاوه براین، برخورد مناسب با اعتراض و مقاومت کودکان می‌تواند به آن‌ها توانایی حل مشکلات، اعتماد به نفس و قدرت تحمل را به دست بدهد. این موضوعات تأثیر مهمی بر روی شخصیت کودک در آینده خواهند داشت.

اعتراض و مقاومت کودکان نسبت به والدین و محیط

آنچه که والدین در کودکان مشاهده می‌کنند همان موضوعاتی است که در نوزادان هم مشاهده می‌شده است ولی توجه آنها راجلب نمی‌کرده است (مقاومت و اعتراض) کودکان به دو شکل ارادی و غیر ارادی نسبت به محیط پیرامون واکنش نشان می‌دهند که واکنش های ارادی همان مقاومت و اعتراض است.

والدین در کودکی نسبت به این اعتراض ها ومقاومت ها حساس می‌شوند.

نقش والدین در اعتراض و مقاومت کودکان

والدین بخشی از زندگی فرزندان را تشکیل می‌دهند و همواره به عنوان الگویی برای آنان محسوب می‌شوند.

تقلید کودکان از والدین امری انتخابی نیست زیرا ماهیت کودکان به گونه‌ای است که به سمت تقلید کشیده می شوند.

پدر و مادر می توانند هم اثر مثبت و هم اثر منفی روی فرزندان خود بگذارند و این تاثیر تا حدودی به نوع ارتباط کلامی و گفتاری والدین با فرزندان بستگی دارد و البته روابط عاطفی نیز در این عملکرد موثر است.

ارزشها از طریق هویت کودکان فراگرفته می‌شود و بخشی از وجود آنها را تشکیل می دهد و این الگوی ارزشی باگذشت سال ها و زندگی با افراد خانواده و اجتماع تکامل می یابد.

الگوبرداری کودکان از والدین

اگر والدین خواستار ثبات ارزشها و رفتارهای خاصی در کودکان خود هستند باید بدانند که رفتارعملی از گفتار تاثیرگذارتر می‌باشد به همین جهت کودکان باید به گونه ای آموزش ببینند که از رفتار درست الگو‌برداری کنند و در طول زندگی آن را به اجرا در آورند.

والدین خوب حقیقتا الگوهای مثبت و سازنده‌ای هستند البته این بدان معنا نیست که والدین همواره کارها را به درستی انجام می‌دهند و هر چه می‌گویند حقیقت است بلکه انسان به گونه‌ای آفریده شده که از نقص و خطا و اشتباه مبرا نیست ولی به هر جهت خصوصیاتی ویژه و اساسی در او نهاده شده است که می‌تواند به عنوان سرمشق و الگو در نظر گرفته شود.

چه چیزی سبب می شود که الگوی سازنده ای برای فرزندان نباشیم؟

عملکرد والدین و نگرش آنها نقش الگو و اسوه بودن آنان را مشخص می‌کند. ابراز این جمله که <همچون من عمل نکن یا به گفته ی من عمل نکن> واقعیت ناگواری است که بسیاری از والدین به فرزندان خود توصیه می‌کنند.

در واقع آنها انتظار دارند که فرزندان کاری متفاوت از اعمال والدین انجام دهند در صورتی که عملا چنین اتفاقی نخواهد افتاد. حقیقت این است که در واقع ابراز این جمله که این کار اشتباه است انجام نده > هیچ کمکی به رفع رفتارهای نادرست قدم بردارند تا فرزندان آن را مورد سرمشق قرار ندهند.

رفتار والدین در مقابل اعتراض و مقاومت کودکان

وقتی والدین به شیوه ی دورویانه رفتار می‌کنند واکنش فرزندان به گونه خواهد بود تعدادی از کودکان نسبت به این رفتار والدین مقاومت کرده و اعتراض می‌کنند.

ولی عده ای نیز به تقلید از این رفتار منفی می‌پردازندکه البته شیوه‌ی دوم در کودکان بیشتر مشاهده می شود زیرا از لحاظ عاطفی فرزندان تمایل کمی دارند که با والدین خود مخالفت کنند و همین امر سبب می شود که هم والدین و هم فرزند بازنده میدان باشند.

پس والدین برای تربیت درست کودکان باید الگوی مناسبی برای آنها باشند.

قیمت مشاوره شیک اندیش

اولین جلسه مشاوره

 

قیمت اصلی جلسه مشاوره 249,000 تومان

قیمت اولین جلسه مشاوره 179,000 تومان

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

هیچ نظری وجود ندارد

پیمایش به بالا