دعای گردنامه فوری برای برگشت معشوق (محبت فوری گردنامه)

دعای گردنامه فوری برای برگشت معشوق

دعای گردنامه فوری برای برگشت معشوق یک دعای قدیمی و عرفانی است که به امام علی (ع) منسوب است. این دعا در کتاب‌های دعای شیعه مانند مفاتیح الجنان و بحار الانوار آمده است.

دعای گردنامه فوری برای برگشت معشوق شامل هفت بخش است:

 • بخش اول: در این بخش، امام علی (ع) از خداوند متعال درخواست می‌کنند که محبت ایشان را در قلب همه انسان‌ها قرار دهد.
 • بخش دوم: در این بخش، امام علی (ع) از خداوند متعال درخواست می‌کنند که محبت ایشان را در قلب شخص مورد نظر قرار دهد.
 • بخش سوم: در این بخش، امام علی (ع) از خداوند متعال درخواست می‌کنند که قلب شخص مورد نظر را نسبت به ایشان نرم و مهربان کند.
 • بخش چهارم: در این بخش، امام علی (ع) از خداوند متعال درخواست می‌کنند که شخص مورد نظر را نسبت به ایشان مطیع و فرمانبردار کند.
 • بخش پنجم: در این بخش، امام علی (ع) از خداوند متعال درخواست می‌کنند که شخص مورد نظر را نسبت به ایشان عاشق و دلباخته کند.
 • بخش ششم: در این بخش، امام علی (ع) از خداوند متعال درخواست می‌کنند که شخص مورد نظر را نسبت به ایشان وفادار و پایبند کند.
 • بخش هفتم: در این بخش، امام علی (ع) از خداوند متعال درخواست می‌کنند که این محبت را تا آخر عمر در قلب شخص مورد نظر حفظ کند.

دعای گردنامه فوری برای برگشت معشوق یک دعای بسیار زیبا و پرمحتوا است که می‌تواند برای همه افراد مفید باشد. این دعا می‌تواند به افراد کمک کند تا محبت شخص مورد نظر خود را جلب کنند و او را به سوی خود بازگردانند.

در اینجا ترجمه بخش اول دعای گردنامه فوری برای برگشت معشوق آورده شده است:

یا الله یا رحمان یا رحیم یا مۆلی یا خالق یا بارئ یا متعال یا رازق یا فاتح یا فتاح یا قریب

ای خدای مهربان، ای بخشنده، ای مولی، ای خالق، ای آفریننده، ای متعال، ای روزی‌دهنده، ای گشاینده، ای گشاینده، ای نزدیک

اسئلک یا الله بحق محمد و آل محمد ان تجعل محبتی فی قلوب جمیع خلقک و ان تجعل محبتی فی قلب فلان بن فلانة و ان تجعل قلب فلان بن فلانة رقیقاً لی و مطیعاً لی و محباً لی و عاشقاً لی و وفاقاً لی و قریباً لی و ان تحفظ هذه المحبة فی قلبه الی یوم الدین.

از تو می‌خواهم ای خدا، به حق محمد و آل محمد، که محبت مرا در قلب همه خلقت خود قرار دهی و محبت مرا در قلب فلان بن فلانه قرار دهی و قلب فلان بن فلانه را نسبت به من نرم و مطیع و محب و عاشق و وفادار و نزدیک قرار دهی و این محبت را در قلب او تا روز قیامت حفظ کنی.

برای خواندن دعای گردنامه فوری برای برگشت معشوق، باید در یک مکان خلوت و آرام بنشینید. سپس، دعا را با صدای بلند و با حالت تضرع و خشوع بخوانید. در هنگام خواندن دعا، باید به شخص مورد نظر خود فکر کنید و از خداوند متعال درخواست کنید که محبت شما را در قلب او قرار دهد و او را به سوی شما بازگرداند.

دعای گردنامه فوری برای برگشت معشوق را می‌توانید هر روز یک بار بخوانید. اگر با خلوص نیت و با اعتقاد قلبی این دعا را بخوانید، به احتمال زیاد به نتیجه مطلوب خود خواهید رسید.

البته، باید توجه داشته باشید که این دعا یک دعای ساده نیست و نمی‌توان انتظار داشت که با خواندن یک بار آن، به نتیجه فوری رسید. برای اینکه این دعا اثر کند، باید با صبر و حوصله و با استمرار آن را بخوانید.

در کنار خواندن دعا، باید تلاش کنید تا در زندگی خود نیز تغییراتی ایجاد کنید. برای مثال، سعی کنید اخلاق خود را بهبود بخشید و رفتار مناسبی با شخص مورد نظر خود داشته باشید. همچنین، می‌توانید از راه‌های دیگری مانند هدیه دادن، توجه به او، و انجام کارهای خوب برای او، محبت او را جلب کنید.

در اینجا چند نکته برای افزایش اثربخشی دعای گردنامه فوری برای برگشت معشوق آورده شده است:

 • دعا را در مکانی خلوت و آرام بخوانید.
 • دعا را با صدای بلند و با حالت تضرع و خشوع بخوانید.

دعای گردنامه چیست

دعای گردنامه یک دعای قدیمی و عرفانی است که به امام علی (ع) منسوب است. این دعا در کتاب‌های دعای شیعه مانند مفاتیح الجنان و بحار الانوار آمده است.

دعای گردنامه در قالب یک نامه خطاب به خداوند متعال است. در این دعا، امام علی (ع) از خداوند متعال درخواست می‌کنند که به او علم و حکمت، ایمان و تقوی، تقوا و پرهیزگاری، سخاوت و بخشندگی، شجاعت و دلیری، حلم و بردباری، و دیگر فضائل اخلاقی را عطا کند.

دعای گردنامه شامل هفت بخش است:

 • بخش اول: در این بخش، امام علی (ع) از خداوند متعال درخواست می‌کنند که به او علم و حکمت عطا کند.
 • بخش دوم: در این بخش، امام علی (ع) از خداوند متعال درخواست می‌کنند که به او ایمان و تقوی عطا کند.
 • بخش سوم: در این بخش، امام علی (ع) از خداوند متعال درخواست می‌کنند که به او تقوا و پرهیزگاری عطا کند.
 • بخش چهارم: در این بخش، امام علی (ع) از خداوند متعال درخواست می‌کنند که به او سخاوت و بخشندگی عطا کند.
 • بخش پنجم: در این بخش، امام علی (ع) از خداوند متعال درخواست می‌کنند که به او شجاعت و دلیری عطا کند.
 • بخش ششم: در این بخش، امام علی (ع) از خداوند متعال درخواست می‌کنند که به او حلم و بردباری عطا کند.
 • بخش هفتم: در این بخش، امام علی (ع) از خداوند متعال درخواست می‌کنند که به او همه خیرات و خوبی‌ها را عطا کند.

دعای گردنامه یک دعای بسیار زیبا و پرمحتوا است که می‌تواند برای همه افراد مفید باشد. این دعا می‌تواند به افراد کمک کند تا در مسیر کمال و سعادت قدم بردارند.

در اینجا ترجمه بخش اول دعای گردنامه آورده شده است:

یا الله یا رحمان یا رحیم یا مۆلی یا خالق یا بارئ یا متعال یا رازق یا فاتح یا فتاح یا قریب

ای خدای مهربان، ای بخشنده، ای مولی، ای خالق، ای آفریننده، ای متعال، ای روزی‌دهنده، ای گشاینده، ای گشاینده، ای نزدیک

اسئلک یا الله بحق محمد و آل محمد ان تجعلنی من اهل العلم و الحکمة و الایمان و التقوی و التواضع و السخاء و الشجاعة و الحلم و الصبر و کل خیرات الدنيا و الاخرة.

از تو می‌خواهم ای خدا، به حق محمد و آل محمد، که مرا از اهل علم و حکمت، و ایمان و تقوی، و فروتنی، و سخاوت، و شجاعت، و حلم، و صبر، و همه خیرات دنیا و آخرت قرار دهی.

دعای محبت فوری گردنامه

دعای محبت فوری گردنامه، یک دعای قوی و تاثیرگذار است که برای بهبود و تقویت روابط عاطفی و افزایش احساس عشق و محبت بین دو نفر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دعا در واقع یک نوع نماز است که می‌توان به صورت فوری و در هر زمانی برای تحقق آرزوها و آرامش در رابطه با شخص دیگر انجام داد.

این دعا به کمک قوانین و قواعد مشخصی از جمله توجه به نیازها و مشکلات شخص دیگر، عدم قضاوت، بیان احساسات و مواجهه با مشکلات در رابطه، قدردانی از همدلی و حمایت از یکدیگر، تقویت اعتماد و ارتباط متقابل و … به منظور ساختن یک رابطه عاشقانه و پایدار کمک می‌کند.

در این دعا، از خداوند خواسته می‌شود تا در مسیر رابطه محبت و عشق بین دو نفر، به آن‌ها کمک کند و برایشان راهی روشن و مستحکم ایجاد کند. همچنین، خداوند از دو نفر خواسته می‌شود تا در این مسیر، به همدیگر احترام و تقدیر داشته باشند و در برابر مشکلات و ناهمواری‌های رابطه با هم متحد باشند.

این دعا، با کمک ایمان و اراده قوی، می‌تواند به تحقق روابط عاشقانه و پایدار کمک کند و باعث شادی و آرامش در رابطه بین دو نفر شود. همچنین، این دعا می‌تواند به تقویت احساسات و ارتباطات بین دو نفر کمک کند و باعث افزایش محبت و عشق در رابطه شود.

در نهایت، دعای محبت فوری گردنامه، یک وسیله قوی برای تحقق رابطه عاشقانه و پایدار است که می‌تواند به بهبود و تقویت روابط عاطفی بین دو نفر کمک کند و در پیشرفت و آرامش زندگی عاشقانه آن‌ها تاثیرگذار باشد.

دعای گردنامه برای محبت قوی بین دو نفر

دعای گردنامه برای محبت قوی بین دو نفر، یک نوع دعا و التماس است که با هدف افزایش و تقویت احساسات عاطفی و عشق بین دو نفر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دعا به عنوان یک نوع نیایش و تقرب به خداوند متعال، به منظور بخشیدن برکت و برافزایش قوای عشق و محبت در رابطه دو نفر صورت می‌گیرد.

این دعا بر پایه اعتقاد به قدرت خداوند و تاثیر او در زندگی انسان‌ها استوار است. به همین دلیل، این دعا به منظور جلب رحمت و برکت خداوند و همچنین تقویت اراده و ایمان در دو نفر استفاده می‌شود. این دعا به عنوان یک ابزار قوی در تقویت روابط عاطفی و ایجاد اتحاد و همدلی بین دو نفر شناخته می‌شود.

در ادبیات فارسی، دعای گردنامه با نام‌های مختلفی مانند “دعای محبوب”، “دعای خورشید” و “دعای عشق” شناخته می‌شود و در میان مردم ایران به عنوان یکی از دعاهای محبوب و مؤثر در زمینه جلب محبت و عشق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این دعا به صورت گسترده‌ای در میان جوانان و نوجوانان مورد استفاده قرار می‌گیرد، به خصوص در مواردی که دو نفر به دلایلی از جمله فاصله جغرافیایی، مشکلات خانوادگی یا نارضایتی‌های شخصی در محبت خود به مشکلاتی برخورد کرده‌اند. در این حالات، دعای گردنامه به عنوان یک ابزار قوی برای احیای محبت و تقویت رابطه دو نفر استفاده می‌شود.

در این دعا، توسط شخص دعاکننده، خداوند متعال برای دو نفر دعا می‌شود و از او التماس برای بخشش و بزرگداشتن رحمت و برکت خود می‌کند. این دعا به عنوان یک نیایش عاطفی برای دو نفر، با ابراز امیدواری برای رفع مشکلات و ایجاد همدلی و اتحاد در رابطه آن‌ها صورت می‌گیرد.

در کل، دعای گردنامه برای محبت قوی بین دو نفر، یک ابزار قوی و مؤثر در جلب و تقویت عشق و محبت بین دو نفر است که با اعتقاد به قدرت و لطف خداوند متعال، می‌تواند به عنوان یک راهکار موثر برای حل مشکلات و تقویت روابط عاطفی مورد استفاده قرار گیرد.

images

اولین جلسه مشاوره

 

قیمت اصلی جلسه مشاوره 249,000 تومان

قیمت اولین جلسه مشاوره 179,000 تومان

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
اگر در رابطه ات دچار مشکل شده ای و نمی دانی چطور باید آن را به ازدواج ختم کنی یا این که چطور تکلیفت را مشخص کنی یا رابطه را بهبود ببخشی می توانی از مشاوره شیک اندیش استفاده کنید.

هیچ نظری وجود ندارد

پیمایش به بالا