باور به فراوانی (ایمان‌ بیشتر، ثروت بیشتر)⭐

باور به فراوانی
 • باور به فراوانی (ایمان‌ بیشتر، ثروت بیشتر)

  باور به فراوانی به معنای داشتن ایمان بیشتر و به دست آوردن ثروت بیشتر است. باور به فراوانی می تواند به ما کمک کند تا به حداکثر توانمان به زندگی برسیم، از برکت و فراوانی در همه جوانب زندگی برخوردار شویم و به خواسته هایمان برسیم. ایمان بیشتر در این مورد به معنی داشتن اعتماد بیشتر به نفس، اعتقاد به خوشبینی، ایجاد ارتباط خوب با خود و دیگران، پذیرش اندام کامل خود و تمرکز بر روی مسئولیت هایمان می باشد.

  ثروت بیشتر نیز از اهمیت باور به فراوانی بهره می برد. با ایجاد اعتقاد درونی به فراوانی، ما می توانیم به شیوه های بهتری زندگی کنیم و فرصت های بیشتری را در زندگیمان ایجاد کنیم. این باور به فراوانی می تواند باعث شود تا با انرژی بیشتری به راه خود ادامه دهیم و به هدف هایمان دست پیدا کنیم. به علاوه، با درک اینکه تنها باور به وجود فراوانی باعث می شود تا ما از امکانات خود بهترین استفاده را ببریم، ما می توانیم به ثروت بیشتری دست پیدا کنیم.

  پس در نهایت، باور به فراوانی می تواند به ما کمک کند تا زندگی بهتری داشته باشیم، از لحاظ روحی و مالی. با مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس بیشتر، همچنین ایجاد ارتباط خوب با دیگران، ما می توانیم در راه به دست آوردن آرامش و خوشبختی در زندگی پیش روییم. در نهایت، باور به فراوانی بیشتر راهی است برای به چالش کشیدن خودمان و به دست آوردن یک زندگی پر معنا و موفق.

  پس از چندی بر من آشکار شد که باید باورهای محدود کننده‌ای که موجب شده بود این اشخاص به زندگی بخور‌و ‌نمیر قناعت کنند، خنثی شود. در نتیجه یک بخش از مطالب را به توضیح در باره‌ی رابطه‌ی الهی میان انسان و باور فراوانی و میزان ثروتمندی او اختصاص دادم.

  فراوانی ،ایمان‌ بیشتر، ثروت بیشتر    

  از نظر سیستم سازی کسب و کار،افراد یا کارکنان برای اینکه عملکرد خوبی داشته باشند باید در چهار زمینه ارتباط مؤثری برقرار کنند.

  ۱ – ارتباط مؤثر با خود

  ۲ – ارتباط مؤثر با دیگران

  ۳ – ارتباط مؤثر با خدا

  ۴ – ارتباط مؤثر با پول و ثروت 

  هر انسان متعادل و بهنجاری آن را می‌خواهد. منتها در خفا مردد بودند که آیا از دیدگاه معنوی و مذهبی باید طالب آن باشند یا نه؟ بیشتر آن‌ها از این که جویای ثروت بودند، احساس گناه می‌کردند.

  اگر‌چه هر روز در جستجوی ثروت سخت می‌کوشیدند. معلوم بود که هنوز این سؤال در ذهنشان مطرح است که فقر فضیلتی معنوی است. تعارض اندیشه‌شان در امور‌شان جلوه‌گر می‌شد و هر‌اندازه سخت می‌کوشیدند، تلاش‌هایی را که در راه ثروتمند‌شدن به انجام می‌رساندند خنثی می‌کرد.

  پس از چندی بر من آشکار شد که باید باورهای محدود کننده‌ای که موجب شده بود این اشخاص به زندگی بخور‌و ‌نمیر قناعت کنند، خنثی شود. در نتیجه یک بخش از مطالب را به توضیح در باره‌ی رابطه‌ی الهی میان انسان و میزان ثروتمندی او اختصاص دادم.

  پس از بررسی این مطالب توسط آن‌ها آسودگی خاطر و شادمانی ژرفی یافتند که دیگر لازم نیست برای طلب ثروت احساس گناه کنند. تازه آنگاه بود که توانستند ثمرات وصف شده‌ای را در مدّت زمانی کوتاه تجربه کنند. وقتی به آن‌ها نشان داده می‌شود که توانگری و ثروت حتماً موهبتی معنوی است چه آسایش خاطری می‌یابند.     

  وقتی در صفحات معجزه آخرین منجی، کتاب آسمانی قرآن و کتب روایات معصومین علیه سلام ورق می‌زنیم، بهره‌ای از نور کلام وحی الهی و جرعه‌ای از سخن معصومین، تاریکی ذهن ما را  روشن می‌سازند و در می‌یابیم و باور می‌کنیم که ایمان به خداوند با مال و ثروت دنیا دو قطب متضاد نیستند، ولی ممکن است در ذهن برخی در برداشتی سطحی از آیات و روایات، عقاید و باورهای نادرستی از این رابطه به وجود آمده باشد.

  اگر ما بتوانیم ارتباط مستقیمی بین فراوانی و ایمان به خدا و ثروت به وجود آوریم، بدون شک ما ثروتمند می‌شویم.

  باور داشته باشیم که باور فراوانی و ایمان به خداوند با مال و ثروت در تضاد نیست. دارایی که باعث شود بتوانیم به خلق نیکی کنیم و ثواب و سعادت دار آخرت تحصیل کنیم، تأییدشده و موافق با اعتقادات مذهبی است.

  ثروت وسیله‌ای الهی برای مبادله و معارضه‌ی  خدمات و محصولات است و هیچ چیز پلیدی در آن نیست.  راه رسیدن به معنویت از بی نیازی و استقلال مالی می گذرد و تنها راه رسیدن به بی نیازی لبریز شدن از ثروت است.

  یکی از پشتوانه های مبعث پیامبر ثروت همسرش حضرت خدیجه بود. وقتی قرآن را مطالعه می کنیم، طبق آیات الهی آنچه با ایمان به خداوند در تضادند، موارد زیر است.

  – حب شهوات نفسانی ، عیّاشی

  – هوسرانی بی‌خردانه

  – کفر و جهل

  – عناد و نا‌فرمانی

  – ترس از نداری و وابستگی به مال و ثروت

  – غفلت و سرگرمی به مال دنیا و فراموشی آخرت

  – عمر را در راه دنیای فانی تباه کردن

  شما خواننده با انرژی‌ام می‌توانید برای کسب اطلاع بیشتر به آیات و روایات زیر رجوع کنید.

  سوره  آل عمران  آیات ۱۴ ، ۱۹۶ ، ۱۹۷  سوره انعام آیات  ۶ ، ۳۲  سوره توبه آیات ۲۴ ، ۳۸، ۵۵ ، ۶۹ ،۸۵ سوره یونس آیه ۱۰ سوره حجر آیات  ۳ ، ۸۸ سوره انبیاء آیه ۲ سوره فرقان  آیه ۱۸  سوره شعراء آیات ۱۲۸ ، ۱۲۹  سوره عنکبوت آیات  ۴۱  ، ۶۴  سوره سباء آیات  ۴ ، ۱۰ ، ۱۱، ۲۴ ، ۳۶ سوره  انسان / دهر آیه ۲۷ سوره علق آیات  ۶ ، ۷  سوره عادیات آیات  ۶ ، ۷ ، ۸  سوره بقره آیات   ۱۲۶  ،  ۱۸۶ سوره رعد آیه ۲۶  سوره کهف آیات ۴۵ ، ۴۶ سوره قصص آیه ۸۲ سوره  ص آیات ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲ سوره محمد آیه ۳۶  سوره حدید آیه ۲۰ سوره حشر آیه ۹  پیامبر اکرم (ص ) می فرمایند:

  خدا را یاد هر حاکم اسلامی پس از خود می‌آورم درباره‌ی عمل به وظایفش: از جمله اینکه مردمان را فقیر نکند که در نتیجه، کافرشان خواهد کرد. محمد یعقوب کلینی، اصول کافی، ج دوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه ۱۳۶۲ ج ۱ ص ۴۰۶

  نصیحتی از امام علی(ع) به فرزند خود امام حسن (ع) از کتاب اصول کافی،:

  فرزندم! آدم فقیر، حقیر است. سخنش خریدار ندارد و مقام و مرتبتش شناخته و دانسته نمی‌شود. فقیر اگر راستگو باشد، او را دروغگو می‌نامند، و اگر زاهد و دنیا گریز باشد، نادانش می‌خوانند. فرزندم! هرکه به فقر گرفتار آید به چهار خصلت مبتلا شود: به سستی در یقین، و کاستی در خرد، و شکنندگی در دین، و کمی شرم و حیا در چهره، پس پناه می‌برم به خدا از فقر

  پس دیگر بار به تأکید می‌گویم که باور فراوانی و ثروتمند‌ بودن کاملاً درست است، نه نادرست. بدیهی است اگر فقیر باشیم نمی‌توانیم احساس شادمانی و خوشبختی کنیم. فقر گناه است. فقر جهنمی زاییده کوربودن انسان در برابر نعمات بیکران و اقیانوس فراوانی نعمات خدا برای آدمی است.

  فقر تجربه‌ای نا‌پاک و آزاردهنده و خوار‌کننده است. در واقع فقر نوعی مرض است. فقر سبب می‌شود که زندان‌ها از دزدان و جنایتکاران پر شود. فقر انسان‌ها را به سوی اعتیاد و فساد و فحشا و خودکشی سوق می‌دهد.

  فقر از کودکان پاک و با‌استعداد و با‌هوش مجرم و بزهکار می‌سازد. فقر باعث می‌شود مردم به کارهایی دست بزنندکه اگر فقیر نبودند به فکرشان هم خطور نمی‌کرد. عواقب معصیّت‌بار فقر بی‌انتها است.

  یکی از دوستان پزشک می‌گوید اگر مشکلات مالی نبود مطب او خلوت‌تر بود. زیرا بیشتر مردم به علت نگرانی و فشار و تنش مالی بیمار می‌شوند. او می‌گوید بیشتر بیمارستان‌های روانی پر از بیمارانی است که سال‌ها زیر فشار مالی بوده‌اند و این تنش، ذهن و جسم آن‌ها را ازکار انداخته است.

  چنین برآورد کرده‌اند که نه دهم بیماری‌های انسان، به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم ناشی از فشار و محنت و نکبت زاییده از فقر است.

  بیایید این اندیشه را که فقر از فضایل است یکسره کنار بگذاریم. باید آرزومند ثروتمند شدن باشیم.

  کتاب‌های مقدّس سرشار از وعده‌هایی غنی‌و شکوهمند در باره‌ی توانگری است. این حق انسان به عنوان اشرف مخلوقات است که توانگر و دولتمند و ثروتمند و صاحب همه‌ی نعمت‌های الهی باشد. زیرا انسان بنده‌ی خداست و توانگری هدیه‌ی الهی اوست.

  آفریدگارمان ما را توانگر می‌خواهد! این یکی از حقایق تکان‌دهنده درباره‌ی توانگری است. اگر آدمی در عرصه‌ی معنوی فرصتی برای تفکر و مراقبه و مکاشفه و دعا و مطالعه معنوی نداشته باشد، دراین عرصه به کمال نمی‌رسد. هیچ عذر و بهانه‌ای را برای کنار آمدن با تنگدستی یا پذیرفتن آن به‌صورت وضعیتی دائمی قبول نکنیم.

  نکته‌ی دیگر درباره‌ی پول این است که از دعا کردن برای پول یا اوضاع مالی بهتر نهراسیم.

  بسیاری از انبیاء و بزرگان به هنگام نیاز برای کسب توانگری دعا می‌کردند. عیسی مسیح برای سیر کردن پنج هزار نفر به آسمان نگریست و دعا کرد تا چند قرص نان و ماهی برکت یابد و به پنج هزار نفر برسد. دعا برای باران تا خشک‌سالی پایان یابد و انسان‌ها بتوانند از محصول و خوراک و توانگری بهره مند شوند.

  خداوند هرگز نمی‌خواهد که آدمی در این عالم سرشار از فراوانی رنج بکشد. اگر ما فکر کنیم که باید در محنت و تنگدستی زندگی کنیم، تنها خودمان را گول‌زده‌ایم. اگر نیاز مالی داریم، در کمال آرامش و با دل و جرئت برای نیاز مالی ویژه‌مان دعا کنیم و از خداوند کمک بخواهیم تا نیازهایمان را به‌طور کامل و در منتهای شکوهمندی برآورد

  هموطنان‌ کشاورز ما در مناطق مختلف کشور پس از برداشت محصول روز ویژه شکرگزاری دارند. پیش یا پس از تناول هر وعده‌ی غذا فیض و برکت روزی را می‌طلبیم و از این طریق به یاد می‌آوریم که خدا منشاء رزق و روزی و فراوانی ماست.


  باور فراوانی و پول را به خودتان بچسبانید

  وقتی نسبت به پول احساس خوبی نداشته باشید آن را دفع می‌کنید. در این صورت هرگز به شما نخواهد چسبید. حتی وقتی پولی اضافه که انتظار دریافتش را نداشته‌اید به دستتان می‌رسد، متوجه می‌شوید که در چشم بر هم زدنی از دستتان رفته است.

  قبض‌های رقم درشت‌تر برایتان می‌آید، وسایل خراب می‌شوند، انواع و اقسام شرایط پیش‌بینی‌نشده اتفاق می‌افتد، همه‌ی آن‌ها دست‌به‌دست هم می‌دهند تا جیبتان را خالی کنند و پول را از دستتان درآورند.

  پس چه چیزی باعث می‌شود پول بماند؟ عشق! عشق نیرویی جذب‌کننده است که پول می‌آورد، و همین عشق قدرتی است که باعث می‌شود پول بچسبد.

  باور فراوانی و راه سریع جذب ثروت

  اگر پول چندانی ندارید، پس دریافت قبض‌ها به شما احساس خوبی نمی‌دهد. اما لحظه‌ای که به یک قبض رقم درشت واکنشی منفی نشان می‌دهید، احساسات بد از خود ساطع می‌کنید، و به‌طور یقین قبض‌های بزرگ‌تری دریافت خواهید کرد.

  هر چه بدهید همان را دریافت می‌کنید. مهم‌ترین مسئله این است که وقتی قبض‌هایتان را می‌پردازید راهی پیدا کنید هر راهی تا احساس خوبی داشته باشید. هرگز وقتی احساس خوبی ندارید قبض‌هایتان را نپردازید، زیرا تنها قبض‌های بزرگ‌تری را سمت خودخواهید کشید.

  برای تغییر آنچه احساس می‌کنید، باید قدرت تصورتان را به‌کارگیرید و قبض‌هایتان را به چیزی که باعث می‌شود احساس بهتری داشته باشید مبدل سازید. می‌توانید تصور کنید آن‌ها درواقع قبض نیستند بلکه در عوض تصمیم گرفته‌اید از سر خوش‌قلبی به شرکت یا شخصی به خاطر خدمات فوق‌العاده‌اش پول بدهید.


  نگرانی و ثروت و فراوانی

  بیشتر مردم وقتی حقوق می‌گیرند حتی آن موقع هم احساس خوبی ندارند زیرا نگران‌اند چطور کاری کنند که حقوقشان تا آخر ماه دوام بیاورد. آن‌ها هر بار که حقوق می‌گیرند فرصتی باورنکردنی برای عشق بخشیدن را از دست می‌دهند.

  وقتی مقداری پول دستتان می‌رسد، مهم نیست چقدر ناچیز است، شکرگزار باشید! یادتان باشد، برای هر چه شکرگزار باشید چندین برابر می‌شود. با نگرانی ثروت خود را از بین نبرید.

  همیشه از قانون جذب ثروت استفاده کنید

  از هرلحظه‌ای که با پول سروکار دارید استفاده کنید تا با داشتن احساسی خوب پول را چند برابر کنید. وقتی پول می‌پردازید عشق را احساس کنید تا ثروت را جذب کنید.


  باور فراوانی و بازی جذب ثروت

  می‌توانید این بازی را انجام دهید تا هر بار که با پول سروکار دارید نسبت به آن احساس خوبی داشته باشید.

  یک اسکناس ده‌هزارتومانی را بردارید روی آن را سمت مثبت و پشت آن را سمت منفی در نظر بگیرید. هر بار که پول به دستتان رسید عمداً سمتش را برگردانید تا رویش به شما باشد و به خودتان یادآوری کنید که در بازی جذب ثروت هستید و باید به پول زیاد احساس خوبی داشته باشید.


   قانون جذب پول و باور فراوانی

  هنگامی‌که برای چیزی پول پرداخت می‌کنید، وقتی پول یا کارتتان را می‌دهید، برای کسی که آن را می‌گیرد برکت و فراوانی پول را تصور و دعا کنید. هر چه ببخشید همان را دریافت خواهید کرد. از اینکه دیگران ثروت جذب کرده‌اند خوشحال باشید

  یادتان باشد، هر بار که می‌شنوید کسی پول بیشتر یا موفقیتی کسب کرده، به وجد بیایید، زیرا بدین معناست که شما نیز روی همان طول موج هستید! این نشانه ایست که شما روی طول موج خوبی قرار دارید، بنابراین طوری به وجد بیایید انگار برای خود شما اتفاق افتاده، زیرا واکنش شما به اخبار اهمیت دارد.

  اگر برای فرد دیگری با شادی و هیجان واکنش نشان دهید، دارید به پول و موفقیت بیشتر برای خودتان پاسخ مثبت می‌دهید.
  یادتان باشد اگر به باور فراوانی و ثروت فکر کنید و احساسش کنید جذبش می‌کنید و اگر به بدبختی‌ها فکر کنید همان‌ها را جذب می‌کنید.

   

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  images

  اولین جلسه مشاوره

   

  قیمت اصلی جلسه مشاوره 249,000 تومان

  قیمت اولین جلسه مشاوره 179,000 تومان

  روز
  ساعت
  دقیقه
  ثانیه
  اگر در رابطه ات دچار مشکل شده ای و نمی دانی چطور باید آن را به ازدواج ختم کنی یا این که چطور تکلیفت را مشخص کنی یا رابطه را بهبود ببخشی می توانی از مشاوره شیک اندیش استفاده کنید.

  هیچ نظری وجود ندارد

  پیمایش به بالا