شیک اندیش » محصل برتر » جمع بندی کنکور برای تمامی سطوح دانش آموزان

جمع بندی کنکور برای تمامی سطوح دانش آموزان

اهمیت دوران جمع بندی و روش برنامه ریزی دراین دوران بسیار مهم است. با استفاده ی صحیح از دوران جمع بندی و با جمع بندی صحیح کنکور ، میتوانید سطح خودتان را ارتقا بخشید. جمع بندی در دوران کنکور به دو روش انجام میشود:

اولین روش برای دانش اموزان سطح بالا و کسانی میباشد که تمامی دروس را تمام کرده اند و نوع جمع بندی این دسته از افراد ، جمع بندی زیگوراتی یا هرمی را انجام میباشد.

دومین روش مربوط به دانش آموزانی میباشد که مطالب زیادی مطالعه کردند ولی باز هم مطالب جدید برای خواندن دارند که باید روش جمع بندی منقطع یا شناور رو انجام دهند.

در این فایل صوتی به بررسی روش های جمع بندی و آموزش این روش ها به شما میپردازیم تا بتوانید جمع بندی مناسبی در این دوران داشته باشید.

 

 


ما به طور کلی سه دسته مطلب داریم:

  1. مطالبی که خوانده ایم و روی این مطالب مسلط هستیم و فقط نیاز به یک دوره و مرور مختصر دارد.
  2. مطالبی که روی آنها کم تسلط هستیم و یا ناقص خوانده و یا فراموش شده است.
  3. مباحث خوانده نشده

جمع بندی زیگوراتی

کار اول: تعیین سطح

در این مرحله یک آزمون جامع از خودمان میگیریم تا ببینیم در چه سطحی هستیم. این آزمون جامع ترجیحأ بدون در نظر گرفتن زمان بندی دروس انجام گیرد و صرفأ جنبه ی تحلیلی داشته باشد. در این آزمون قسمت هایی که مشکل داریم مشخص خواهد شد و ما میتوانیم شناخت بهتری از خودمان داشته باشیم.

 

روش جمع بندی زیگوراتی برای دانش آموز های قوی طراحی شده و انجام آن توسط دانش اموزانی که مطالب را تا این بازه ی زمانی کامل نکرده اند پیشنهاد نمیشود.

مرحله ۲ : مطالعه مباحث خوانده نشده

حدود ۱۰-۱۲ روز برای تمام کردن دروس در کلیه ی پایه ها زمان اختصاص دهید. اگر در عرض ۱۰-۱۲ روز نمیتوانید دروس را به اتمام برسانید پس روش جمع بندی هرمی برای شما مناسب نیست و شما باید روش جمع بندی شناور را انجام دهید.

کسانی که بعضی از دروس را به اتمام رسانده اند و در بعضی دروس مطالب نخوانده ی زیادی دارند ، میتوانند یکسری از دروس را به روش جمع بندی هرمی و دروسی که خوب کار نکرده اند را به روش شناور  جمع بندی کنند.

در این بازه ی زمانی روش مطالعه دروس مانند سابق میباشد و تفاوتی نخواهد کرد.

 

مرجله ۳ : بازخوانی مطالب خوانده شده

بازخوانی تمامی مطالب خوانده شده و یادآوری آنها حدود دو هفته ی دیگر قرار میدهیم. در این بازه ی زمانی بیشتر تمرکز ما بر روی درسنامه و تست جامع از فصلی که مطالعه کردیم میباشد.

در این مرحله فقط دروس اختصاصی همراه با دروس عربی به روش جمع بندی بقچه ای میباشد. حدود یک یا دو کتاب در روز مطالعه میشود.

 

مرحله ۴ : جمع بندی تک درس

جمع بندی تک درس در بازه زمانی دو هفته و یا سه هفته انجام خواهد شد.

در این بازه ی زمانی ما میتوانیم از کتاب های چکیده ی دروس موجود در بازار استفاده کنیم و یا اگر خلاصه نویسی هایی قبلأ انجام دادید از خلاصه های مربوط به دروس استفاده کنید.

بعد از مطالعه ی یک درس ، از آن درس خاص سوالات جامع تک درس حل میکنیم. در واقع هر سه پایه را باهم کار میکنیم و به صورت ترکیبی از هر سه پایه تست میزنیم.

برای امتحانات میتوانیم در فرجه های امتحانی هر سه سال از درسی که امتحان داریم را در فرجه ی امتحان کار کنیم.

 

مرحله ۵ : آزمون جامع سه روز یکبار

در یکماه باقی مانده تا کنکور نیز دانش آموز میتواند شروع به زدن آزمون های جامع سه روز یکبار بکند. سوالات ۷ سال اخیر کنکور را بزنید.

 

جمع بندی شناور یا منقطع

در این دسته از دانش آموزان آشفتگی مطالب بسیار زیاد میباشد و دانش آموز مطالب زیادی را خوانده ولی به صورت ناقص بوده و عملأ چیزی از خوانده ها بلد نیست. این دسته از دانش آموزان معمولأ دوست دارند تا لحظه ی آخر مطالب را کامل مطالعه کنند و تکمیل کنند .

ویژگی های این جمع بندی نیز در ادامه کامل نوشته خواهد شد… به دلیل کمبود وقت در تایپ مطالب ، قسمت بعدی فردا در سایت کامل خواهد شد…شما میتوانید مطالب مربوط به جمع بندی شناور و یا هرمی را به طور کامل در فایل صوتی گوش کنید و انجام دهید.

قیمت مشاوره شیک اندیش

اولین جلسه مشاوره

 

قیمت اصلی جلسه مشاوره 249,000 تومان

قیمت اولین جلسه مشاوره 179,000 تومان

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

هیچ نظری وجود ندارد

پیمایش به بالا