💢شروع تست روانشناسی عشق استرنبرگ

تست روانشناسی عشق استرنبرگ، یکی از مهمترین و پرکاربردترین تست های روانشناسی در زمینه عشق و روابط عاطفی است. این تست به منظور بررسی و ارزیابی شخصیت های زن و مرد در رابطه با روابط عاطفی و عشق طراحی شده است و از جمله تست های محبوب در حوزه روانشناسی است.

تست روانشناسی عشق استرنبرگ، به دو بخش تقسیم می شود؛ بخش اول شامل 32 سوال درباره احساسات و تصورات فرد درباره عشق و رابطه است و بخش دوم شامل 15 سوال درباره رفتارهای فرد در رابطه با عشق و رابطه است. این تست با معیار های علمی روانشناسی طراحی شده است و به افراد کمک می کند تا شخصیت و رفتار خود را در رابطه با عشق و رابطه بشناسند و در نتیجه بهبود روابط عاطفی خود را تحقق بخشند.

در این تست، افراد باید به سوالات مطرح شده با دقت پاسخ دهند و در نهایت نمره خود را بررسی کنند تا بتوانند بیشتر با شخصیت و رفتار خود آشنا شوند. همچنین این تست می تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف فرد در رابطه با عشق و رابطه کمک کند و به بهبود روابط عاطفی و ارتقای کیفیت زندگی عاطفی کمک کند.

با شرکت در تست روانشناسی عشق استرنبرگ شما می فهمید که نوع عشقتان چیست و کدام یک از عناصر در رابطه تان کم یا زیاد است. در نتیجه تست، تفسیر کاملی از نوع عشقتان در اختیارتان قرار میگیرد که با استفاده از آن می توانید نقاط قوت و ضعف رابطه تان را بسنجید و آن را به عشق کامل و آرمانی تبدیل کنید.
هنگام جواب دادن به سوالات شخص مورد نظرتان را به خاطر بیاورید و با توجه به پاسخ های سنجه مشخص کنید تا چه حد ( ۹-کاملا ، ۸-خیلی ، ۷-بله ، ۶-کمی بیش از متوسط ، ۵-به طور متوسط ، ۴-کمی ، ۳-شاید کمی ، ۲-خیر ، ۱-اصلا) با آن موافق هستید.
توجه داشته باشید که هیچ سوالی را بی پاسخ نزارید.
📙📘📗📕

💢شروع تست روانشناسی عشق

🟣1.به شدت در فکر راحتی او هستم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣2.با او روابط به شدت گرمی دارم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣3.در سختی ها می توانم روی او حساب کنم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣4.او می تواند در سختی ها روی من حساب کند.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣5.حاضرم داروندارم را با او قسمت کنم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣6.او خیلی مرا از نظر عاطفی حمایت می کند.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣7.او را خیلی از نظر عاطفی حمایت می کنم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣8.با او خیلی خوب ارتباط برقرار می کنم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣9.در زندگی خود خیلی به او بدهکارم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣10.خودم را خیلی به او نزدیک احساس می کنم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣11.رابطه بسیار راحتی با او دارم و کنارش احساس رو دربایستی نمی کنم و می توانم به راحتی خوده واقعی ام باشم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣12.احساس می کنم که واقعا او را درک می کنم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣13.احساس می کنم که او هم مرا واقعا درک می کند.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣14.احساس می کنم که واقعا به او اعتقاد دارم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣15.من اطلاعات بسیار شخصی خودم را با او در میان می گذارم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣16.وقتی او را میبینم هیجان زده و برانگیخته می شوم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣17.متعجبم که در طول روز خوابش را میبینم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣18.رابطه من با او بسیار رمانتیک است.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣19.به نظر من او بسیار جذاب است.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣20.به نظر من او یک فرد ایده آل است.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣21.اصلا نمیتوانم فکرش بکنم که کسی دیگری به تواند مرا مثل او خوشحال کند.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط

🟣22.ترجیح میدهم به جای اینکه با دیگران وقت بگذرانم، کنار او باشم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣23.برای من هیچ چیز مهمتر از رابطه ام با او وجود ندارد.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣24.خیلی دوست دارم با او رابطه فیزیکی داشته باشم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣25.به قدری همه چیز با او فوق العاده است که حس میکنم چیزی تقریباً “جادویی” در رابطه مان وجود دارد.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣26.من واقعا او را می پرستم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣27.من نمی توانم زندگی ام را بدون او تصور کنم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣28.رابطه من با او بسیار گرم و هوس انگیز است.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

 

🟣29.وقتی فیلم های عاشقانه می بینم و یا کتاب های عاشقانه می خوانم ، به یاد او می افتم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣30.در مورد او خیال پردازی می کنم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣31.میدانم که به او اهمیت می دهم و دوسش دارم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣32.من به حفظ رابطه خود با او متعهد هستم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣33.به دلیل تعهدی که نسبت به او دارم، اجازه نمی دهم کسی بین ما باشند و در رابطه مان دخالت کند.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣34.من به ثبات و استحکام رابطه ام با او اطمینان دارم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣35.اجازه نمی دهم چیزی در تعهدم نسبت به او اختلال ایجاد کند.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣36.احساس میکنم عشقم نسبت به او تا آخر عمرم ادامه خواهد داشت.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣37.همیشه نسبت به او احساس مسئولیت زیادی خواهم داشت.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣38.تعهد من نسبت به او بسیار سفت و سخت است.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣39.نمی توانم تصور کنم که رابطه ام با او به پایان برسد و من از او جدا شوم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣40.من به عشق خود نسبت به او اطمینان دارم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣41.من رابطه ام را با او دائمی می دانم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣42.من رابطه ام را با او یک تصمیم خوب و عاقلانه می دانم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣43.من نسبت به او احساس مسئولیت می کنم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣44.قصد دارم به رابطه خود با او ادامه دهم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا

🟣45.حتی وقتی کنار آمدن با او سخت است، من همچنان به رابطه مان متعهد هستم.
کاملا
خیلی
بله
کمی بیش از متوسط
به طور متوسط
کمی
شاید کمی
خیر
اصلا
📙📘📗📕

 

💢تفسیر تست

❤️میزان کلی عشق در رابطه شما
این نمره، مجموع نمرات سه مولفه تعهد، دلباختگی و صمیمیت استرنبرگ را نشان میدهد. توجه داشته باشید هر چه این نمره بیشتر باشد، شدت و جدیت رابطه شما بیشتر میباشد. از نظر استرنبرگ میانگین جمع کل نمرات در روابط عاشقانه 317 میباشد.

🫂میزان صمیمیت (مهر و علاقه)
استنبرگ در این تست، مقیاس صمیمیت را نشانه نزدیک بودن در نظر گرفته است. صمیمیت بعد عاطفی و هیجانی عشق است، این که ما نسبت به دیگران احساس علاقه، محبت، مسئولیت، همدلی، نزدیکی، گرمی و مرتبط بودن میکنیم و به نوعی بدون آن رابطه مان بی معنی می شود. میانگین این مقیاس در جامعه نمره 111 می باشد.

🔥میزان اشتیاق (هوس):
هوس و یا شور و شوق، را میتوان موتور محرکه عشق نامید که یکی از مهم ترین عوامل در تداوم عشق در رابطه محسوب می شود. هوس مبتنی بر انگیزش های شهوانی و جذابیت های جسمانی است که میانگین این مقیاس در جامعه نمره 98 میباشد.

💍میزان تعهد (تصمیم و وفاداری)
مقیاس تعهد نیت فرد را برای تداوم رابطه را نشان می هد، اینکه فرد تصمیم می گیرد همه عمر خود را با معشوقش بگذراند، شریک دیگری براي خود انتخاب نکند و برای پایداری رابطه شان تلاش کند. میاگین این مقیاس در جامعه نمره 108 می باشد.

📙📘📗📕

پیمایش به بالا